НУМИЗМАТИЧКА ЗБИРКА МУЗЕЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

Нумизматичка збирка Музеја Републике Српске почела се формирати одмах по оснивању Музеја Републике Српске (основан као Музеј Врбаске бановине 1930. године), што је наведено и у Правилнику о раду установе из 1931. године.  Збирка је све до 2005. године била подијељена по историјским и археолошким одјељењима, да би након обједињавања 2005. године били створени услови за њену квалитетнију музеолошку и научну обраду.

Нумизматичка збирка броји укупно 2735 примјерака кованог, ливеног и папирног новца. Збирка је подијељена на четири дијела: антички, средњовјековни, нововјековни и савремени новац. Од античког новца у Збирци се налазе примјерци сребрног, бакарног и бронзаног грчког, македонског, келтског, нумидијског и римског новца. Највише су заступљени примјерци римског новца из времена Царства (од 27. године прије нове ере до 476. године нове ере).  Када је питању средњовјековни новац у Збирци су најзаступљенији примјерци угарског, дубровачког, млетачког, босанског и рановизантијског златног, сребрног и бакарног новца. Свакако најбогатија, када је питању обим и врста материјала, јесте нововјековни дио Нумизматичке збирке који се састоји од златног, сребрног, бакарног и бронзаног угарског, пољског, аустријског, турског, млетачког и дубровачког новца.  Што се тиче савременог новца највише су заступљени примјерци југословенског, српског, аустроугарског, њемачког, италијанског и новца НДХ.

Нумизматичка збирка је формирана појединачним налазима приликом археолошких ископавања, откупом или поклонима. На жалост, евидентирању и инвентарисању није била поклоњена довољна пажња  па за многе примјерке новца нису познати поријекло и мјесто налаза чиме је њихова музеолошка вриједност умањена. Посебно треба истаћи налаз оставе сребрног угарског новца из разбоља XV – XVII вијек, која је пронађена приликом археолошких ископавања на локалитету Ханиште у Бањој Луци, 1986. године. Такође, приликом ископавања на локалитету тврђаве Кастел и Ханиште  у Бањој Луци током 80-их и 90-их година прошлог вијека пронађено је неколико десетина примјерака римског новца од II до VI вијека.

Са богатством Нумизматичке збирке јавност је имала прилике да се упозна 2008. године у Музеју Републике Српске на изложби под називом „Новац од антике до савременог доба“, чији је аутор мр Јанко Врачар, виши кустос историчар у Музеју Републике Српске. Изложба је гостовала и у Сарајеву, у Земаљском музеју 2010. године, и у Музеју града Зенице, исте године.