Студио за конзервацију и рестаурацију слика Музеја Републике Српске, бави заштитом слике на платну и држач дрвени. Он је опремљен савременом опремом за конзервацију која пружа комплетан третман заштите. Радове изводи два конзерватора, Дијана Пешикан Егић, виши конзерватор и Дурдица Бјелошевић, сликар-конзерватор. Тренутно и током претходног периода је заштиту радова који су проглашени културне баштине Босне и Херцеговине, као и слике из одељења збирки историје уметности Музеја Републике Српске.