Збирка традиционалних музичких инструмента

 

Музеј Републике Српске у оквиру многобројних збирки баштини и збирку традиционалних музичких инструмената. Због значаја у очувању националног и културног идентитета, инструменти имају посебну улогу у животу човјека, па тако и народа. Прикупљање традиционалних музичких инструмената почиње од оснивања тадашњег Музеја Врбаске бановине па све до данас, када збирка броји 65 примјерака разних инструмената.

У оквиру ове збирке, инструменти су разврстани у неколико колекција:
– Колекција идиофоних музичких инструмената, у коју су сврстане разне врсте звона,
клепало, чегртаљка;
– Kолекција мембранофоних музичких инструмената, у коју су сврстани таламбас,
бубњеви;
– Колекција аерофоних музичких инструмената, у коју су сврстане разне врсте свирала,
дипле, дипле с мјешином, двојнице, зурне, трубе од коре дрвета, пиштаљка;
– Колекција кордофоних музичких инструмента, у коју су сврстане гусле, тамбуре разних
типова карактеристичних за подручје Босанске Крајине.